duminică, 3 mai 2015

Regulamentul ediției a III-a


Avizat,
Inspector Școlar General,
Inspectoratul Școlar Județean BN
Prof. Tabără Camelia

Nr……../…………………                                                                Nr……../………………    
    

Avizat,                                                                                                  Avizat,
Director,                                                                                               Inspector școlar Educație                  
                                                                                permanentă
Prof. Nicula Mircea Cristian                                                                Prof. dr. Dan Aurelia

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL
DE REVISTE ȘI PROIECTE ȘCOLARE

IA ATITUDINE!
(Proiectul este inclus în CAERI 31504/03.03.2015, la pagina 11, nr 268)
Iniţiator și coordonator proiect:
Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean
 
 ARGUMENT JUSTIFICARE, CONTEXT (ANALIZĂ DE NEVOI):
Într-o perioadă în care teoretizăm foarte mult rolul activităților extrașcolare, se simte o criză a proiectelor eficiente, a proiectelor centrate pe dezvoltarea la elevi a competențelor. Tocmai de aceea, ne dorim să oferim modele concrete de activități prin care se evidențiază grija față de mediu, de ceilalți și față de sine. Vrem să identificăm acele modele de proiecte și activități extrașcolare, prin care putem valoriza elevii. De aceea, proiectul nostru, „IA ATITUDINE!”, se adresează atât elevilor, cât și profesorilor, din dorința de a înlesni schimbul de bune practici și de a genera o schimbare.
OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL:
Încurajarea colaborării între elevii din ciclul primar, gimnaziu şi liceu de la Colegiul Naţional Petru Rareş, Beclean şi de la şcolile partenere, cu scopul de a preveni comportamentele antisociale și de a oferi modele de bune practici în protejarea mediului înconjurător.
GRUP ŢINTA, OBIECTIVE SPECIFICE:
Proiectul se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (25 de cadre didactice) și elevilor claselor I-XII (100 de elevi) şi are ca obiectiv creşterea interesului pentru practicarea activităților de protejare a mediului înconjurător, prin valorizarea competențelor dobândite în cadrul activităților extrașcolare (prin proiecte și reviste școlare). Oferirea unor exemple de bune-practici în organizarea timpului liber al elevilor/în derularea activităților extrașcolare (prin prezentarea a cel puțin 10 proiecte de prevenție, derulate în anul școlar 2014 - 2015).

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR:
Ø Activitatea nr.1 – Lansarea proiectului - ianuarie 2015
Ø Activitatea nr. 2 - Calendar eco 2015 -  februarie 2015
Ø Activitatea nr. 3 – Revista „Save the Earth” – martie  2015
Ø Activitatea nr. 4 – Reciclăm – aprilie  2015
Ø Activitatea nr. 4 – Carnavalul costumelor eco – mai  2015
Ø Activitatea nr. 4 – Concursul național de proiecte și reviste școlare „Ia atitudine!” (ediția a III-a) – 1 iunie 2015
Ø Activitatea nr. 5 – Proiectele extrașcolare ( volum cu exemple de bună practică) – iunie - iulie  2015
Ø Activitatea nr. 6 - Finalizarea proiectului (diseminare, feed-back, evaluare) – august  2015
 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII FINALE:
Concursul naţional va fi organizat în luna iunie 2015.
Faza naţională a proiectului va avea următoarele secţiuni:
-     Eco-școala – concurs de postere (elevi din ciclul primar, gimnaziu şi liceu);
-  Gândește, refolosește, creează! - expoziție și concurs de obiecte realizate din materiale reciclate  (elevi din ciclul primar, gimnaziu şi liceu);
-        Reviste şcolare – concurs de reviste şcolare (ciclul primar, gimnaziu și liceu);
-   Proiecte extraşcolare  - exemple de bune practici (secțiune dedicată cadrelor didactice).
Concursul este fără taxă de participare!

 • CONCURSUL   „IA ATITUDINE!”:
Secţiuni:
I.                ECO-ȘCOALA – concurs de POSTERE:
La această secţiune aşteptăm de la dvs.:
Afișe/postere în format A3:
-   postere prin care prezentați o școală eco, o școală care promovează educația pentru mediu.
-          Conţinut: slogan, text, imagine;
Categorii de vârstă:
§  Ciclul primar:  6 – 10 ani
§  Gimnaziu:  10 – 14 ani
§  Liceu:  peste 14 ani
     Posterele vor avea o etichetă, în partea dreaptă, jos:
TITLUL LUCRĂRII:
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI:
CLASA:
INSTITUŢIA:
LOCALITATEA ŞI JUDEŢUL:
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:
- Jurizarea se va face de către organizatori şi un juriu al elevilor, desemnat de C.Ş.E., iar lucrările premiate vor fi expuse pe blogul proiectului. De asemenea, vor fi invitați să participe la etapa de evaluare și reprezentanți ai CJRAE BN.
- Lucrările înscrise în concurs pot fi folosite în calendare, cărți, materiale promoționale ale proiectului (cu specificarea autorului). Nu se vor acorda premii în bani. Nu se acceptă contestații.
Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de participare. Se vor acorda, cel mult, nouă premii pe secțiune și categorie de vârstă (cel mult 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III) și cel mult 6 mențiuni. Numărul de premii, I, II, III și mențiuni, nu poate depăși 25% din numărul participanților.

II.                  GÂNDEȘTE, REFOLOSEȘTE, CREEAZĂ!
La această secțiune, așteptăm obiecte create din materiale reutilizate. Juriul va puncta originalitatea, dar și utilitatea produsului creat.
Categorii de vârstă:
§  Ciclul primar:  6 – 10 ani :
§  Gimnaziu:  10 – 14 ani:
§  Liceu:  peste 14 ani
Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, pentru fiecare secțiune, precum şi diplome de participare. Se vor acorda, cel mult, nouă premii pe secțiune și categorie de vârstă (cel mult 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III) și cel mult 9 mențiuni. Numărul de premii, I, II, III și mențiuni, nu poate depăși 25% din numărul participanților.

III.                  REVISTE ȘCOLARE:
Se expediază ultimul număr al revistei (anul școlar 2014-2015), atât tipărit, cât și în format electronic.
-         Jurizarea se va face de către organizatori şi un juriu al elevilor, desemnat de C.Ş.E., iar lucrările premiate vor fi expuse pe blogul proiectului. De asemenea, vor fi invitați să participe la etapa de evaluare și reprezentanți ai CJRAE BN.
-          - Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. Ele pot fi folosite în calendare, cărți, materiale promoționale ale proiectului (cu specificarea autorului).
Categorii de vârstă:
§  Ciclul Primar;
§  Gimnaziu;
§  Liceu.
Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de participare. Se vor acorda maximum nouă premii pe secțiune și categorie de vârstă (3 premii I, 3 premii II, 3 premii III) și cel mult 3 mențiuni. Numărul acestora nu poate depăși 25% din numărul concurenților.

IV.  PROIECTE EXTRAȘCOLARE – EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ

Ø  Această secțiune se adresează cadrelor didactice.
Ø  Așteptăm să ne trimiteți proiecte derulate de dvs. (însoțite de imagini/dovezi, analize swot), în format electronic, (SALVATE ATÂT CA DOCUMENTE WORD, CÂT ȘI PDF!) pe adresa cimpean.emese@yahoo.com
Ø  Numărul proiectelor premiate nu poate depăși 25% din numărul proiectelor înscrise în concurs.
Ø  Juriul va selecta proiectele cele mai relevante și va propune includerea acestora într-o carte cu ISBN.

·              Calendar:
Înscrierea  participanţilor
Trimiterea lucrărilor
până în data de 30 mai 2015
Jurizarea lucrărilor
30 mai - 8  iunie  2015
Organizarea expoziţiei concursului
8 - 10 iunie 2015
Afişarea rezultatelor
10 iunie 2015 – PE BLOGUL PROIECTULUI
Festivitatea decernării premiilor
19 iunie 2015
Expedierea diplomelor - în format electronic (pentru cei care nu vor participa la festivitate)
 iunie  –  august 2015

REGULAMENT DE PARTICIPARE:
a. Înscrierea participanţilor:
- până la data de  30 mai 2015 (data poștei).
- prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1), a acordului de parteneriat (Anexa 2), - expedierea lucrărilor.
b. Depunerea lucrărilor:
Ø  Fiecare profesor poate înscrie maximum patru elevi cu lucrări.
Ø  Lucrările se trimit atât în format electronic, cât şi tipărite, împreună cu fişa de înscriere şi acordul de parteneriat.
Ø  Cadrele didactice vor trimite fişa de înscriere, precum şi materialele în format electronic prin e-mail, până la data de 30 mai 2015, la adresa cimpean.emese@yahoo.com
Ø  Materialele realizate de elevii dvs. pentru concurs; fişa de înscriere şi acordul de parteneriat  vor fi expediate până în data de 30 mai 2015  (data poştei) pe adresa:
COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN
STR. OBOR, NR. 83, LOC. BECLEAN
COD 425100, JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD
ÎN ATENȚIA PROF. EMESE CÎMPEAN
        
  Nu se percepe taxă de participare la concurs.
                                                                                                             
c. Redactarea lucrărilor (condiție eliminatorie):
Ø Se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, maxim 5 pagini, în Microsoft Word 2003.
Ø Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
Ø La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12) ;
Ø La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12;
Ø Paginile nu vor fi numerotate şi nu se vor insera note de subsol;
Ø Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;
Ø Lucrările care nu respectă cerinţele de mai sus vor fi eliminate din concurs;
d. Evaluare:
·   Diplomele vor fi expediate prin poşta electronică la adresa de e-mail indicată în fişa de înscriere (până la data de 30 august 2015).
Observaţii finale:
v  Numărul  de lucrări acceptate în cadrul concursului este limitat la maximum 4 lucrări de fiecare profesor îndrumător.
v  Concursul se adresează copiilor din nivelul primar, gimnazial şi liceal.
v  Se vor acorda diplome de participare elevilor şi adeverinţe/diplome cadrelor didactice îndrumătoare.
v  Juriul concursului va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate și reprezentanți ai elevilor, iar transparenţa acestuia va fi asigurată prin postarea tuturor informaţiilor, materialelor primite, premiate sau nu, pe blogul proiectului.
v  Lucrările primite nu se restituie. Participanţii vor fi de acord ca lucrările trimise să fie folosite în calendare, reviste, culegeri, cărţi cu produsele concursului, cu specificarea autorului. Nu se acordă premii materiale. Nu se acceptă contestaţii.
v  Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus.
  MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE:
      -site-uri;
      - articole din presă locală, şi naţională ( dosar de presă al proiectului );
      - pliante şi afişe pentru mediatizare;
     -  blogul proiectului.
Inițiator și organizator:
 • Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
ECHIPA DE PROIECT – Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 • Prof. Cristian Nicula – director C.N. „Petru Rareş” Beclean;
 • Prof. Liana Todoran, consilier educativ;
 • Coordonator calendar eco: prof. Rus Corina
 • Coordonator „Save the Earth”: prof. Lavinia Mureșan, prof. Emese Cîmpean
 • Coordonator activități ecologice - Reciclăm/luna aprilie: prof. Delia Năstase
 • Coordonatori „Parada costumelor eco”: Înv. Ioana Doroş, Înv. Amalia Tămaş, Inv. Chiş Lidia Beatrice, Prof. Anca Zsigmond, prof. Tomoiagă Sânziana, prof. Aurora Corăbian
 • Coordonator concurs - faza națională: prof. Emese Cîmpean
 • Evaluare: Prof. Daniela Hudrea, director CJRAE BN; prof. Luciana Sidor, CJAP BN, prof. Maria Tofana, prof. Carmen Botean, prof. Liana Paşca, prof. Nelia Nicula, prof. Alexandra Săsărman, prof. Aurora Corăbian
 • Diseminarea proiectului: Inspector Școlar Educație Permanentă ISJ - BN, prof. dr. Aurelia Dan; Inspector Școlar Stanciu Daniel ISJ - BN, prof. Adrian Balaș, prof. Elisabeta Stanciu, inf. Mureșan Flavius

       RELAŢII SUPLIMENTARE:
Ø  Emese Cîmpean – 0742 309318 cimpean.emese@yahoo.com
Vă aşteptăm cu drag!
Organizatorii

ANEXA 1
                           FIȘA DE ÎNSCRIERE
        CONCURSUL NAȚIONAL „IA ATITUDINE!
Ediţia a III – a, 10 iunie 2015
NUMELE şi PRENUMELE:
SPECIALITATEA:
INSTITUȚIA:
ADRESA DE E-MAIL (vă rugăm să completați cu atenție adresa unde doriți să primiți diplomele):
         
TELEFON:
 
Secțiunea la care participați:
Eco-școala - concurs de postere;
Gândește, refolosește, creează! - concurs: obiecte din materiale reciclate;
Reviste școlare;
Proiecte extrașcolare. Exemple de bună practică. Titlul lucrării:.........................................
………………………………………………………………………………………………….
Tabel cu elevii participanţi:
Nr. Crt.
Numele şi prenumele elevului
Clasa
Secţiunea
Titlul lucrării

  Director,
Prof…………………..                                             Cadru didactic participant:
                                                                              Prof. …………………………
Nu se percepe taxă de participare la concurs.
ANEXA 2

COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN
Str. Obor, nr. 83, 425100
Județul Bistrița-Năsăud
Tel./Fax: 0263343190
Școala………………………………………………………………………………………..Adresa:.......................................................................................................................................
Tel./Fax……………………………………....
E-mail………………………………………...
Site:..................................................................

PROIECTUL NAȚIONAL „IA ATITUDINE!”
EDITIA  a III - a,  AN ȘCOLAR 2014 - 2015
PROTOCOL  DE COLABORARE

Încheiat astăzi, .............................................. între:
Părţile:
1.    Aplicantul
COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN, reprezentat de prof. Cristian Nicula, în calitate de director și de prof. Cîmpean Emese, inițiator și coordonator al proiectului “Ia atitudine!”, inclus în CAER 2015
2.       Participantul :
Şcoala……………..............................................……………………............... reprezentată de dl./dna director prof...................................................................................................................................................  şi prof. ................................................................................................................................................., în calitate de coordonator/îndrumător al elevilor participanţi.
Durata: an școlar 2014-2015
Art.1 Obiectul protocolului de colaborare:
·         Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopului proiectului;
Art.2 Rolul părţilor:
A. Rolul instituţiei  iniţiatoare:
·         mediatizarea graficului activităţilor şi a regulamentului de organizare a proiectului/concursului;
·         preluarea şi selectarea lucrărilor;
·         jurizarea lucrărilor participante de către cadre didactice de specialitate;
·         publicarea rezultatelor concursului pe blogul proiectului;
·         expedierea diplomelor;
·         publicarea creaţiilor literare respectând tema şi condiţiile de redactare specificate.
B. Rolul instituţiei partenere:
·         expedierea prezentului protocol împreună cu fişa de înscriere a elevilor şi cu lucrările acestora pe adresa prevăzută în regulament;
·         respectarea activităţilor prevăzute în proiect
Art. 3 Dispoziţii finale:
   Persoanele de contact responsabile cu punerea în aplicare a prezentului protocol sunt: prof. Emese Cîmpean din partea Colegiului Naţional “Petru Rareş” Beclean şi cadrul didactic coordonator ce va trimite lucrarea sau lucrările pentru concurs.
    Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.
                                            
DIRECTOR,                                                                  DIRECTOR,
    prof. Cristian Nicula                                                   prof. .............................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu